PÁNI DRAKŮ

Nádherní ve své dračí podobě, úctyhodní v té lidské... Nepanuje shoda v tom, zda jsou to víc draci nebo lidé, ale setkání s nimi je každopádně nezapomenutelný zážitek.